-funksionon nën të gjitha goditjet e rrufesë, pozitive dhe negative
-lloji i vendëve të përdorimit: zona me rrezik shumë të lartë, që kanë nevojë për një proces të lehtë dhe të shpejtë mirëmbajtjeje
-nuk ka rrezik dëmtimi ndaj goditjeve nga rrufeja
-10 vjet garanci